OM OSS

arka3.jpg

Om Lära För Livet

Lära för livet grundades år 2000 och har sedan dess erbjudit läxhjälp till över 200 antal elever. Idag efter 15 år har vi bytt koncept, då vårt huvudfokus ligger på matematik. Vårt huvudfokus är idag matematik, med tanke på den internationella mätningen PISA och Sveriges resultat. Våra läxhjälpare är framförallt högskole/universitetsstudenter som brinner för att lära ut vi sidan av deras egna studier. 

Varför Lära För Livet

Lära för Livet är den ideala föreningen för läxhjälp. Till skillnad från många andra organisationer som erbjuder tjänster inom läxhjälp är vårt koncept att ha och arbeta i grupper. Forskning visar att relationer, kommunikation med kunniga kamrater och förebilder, dvs våra läxhjälpare bidrar till att eleven lär sig bättre. Just därför är vårt koncept att erbjuda läxhjälp i små grupper där eleven kan kommunicera med andra elever och lära genom att också lära ut.  

Vårt fokus är att höja studieresultat hos våra elever, men vi vill också motivera de till att alltid vara nyfikna och lära sig mer. 

Vi har regelbunden uppföljning av elevens delmål och långsiktiga mål. Eleven kommer med jämna mellanrum ha möjlighet till att enskilt med sin lärare gå igenom sina resultat och diskutera tillvägagångssätt.  

Våra salar är utrustade med moderna Smart Boards, vilket gör undervisningen mycket mer intressant som lärorik!